Pořad bohoslužeb v týdnu 6. 3. 2022 – 13. 3. 2022

Neděle
6.3.2022
1. neděle postníBrodek7,30h.Za Františku a Vojtěcha Malčíkovy a živou rodinu+Zpovídání nemoc.
Želeč9,00h.Za + otce, matku a prarodiče Gor-czynski a Kordzikovski+Zpovídání
Otaslavice10,30h.Za farníky + Zpovídání nemocných
Pondělí
7.3.2022
Brodek16,10h.Za Františka Procházku, rodiče a sourozence + Zpovídání nemocných
Želeč17,30h.Zpovídání nemocných + Udělování svát. Pom. nemocných + mše svatá
Úterý
8.3.2022
Středa
9.3.2022
Brodek16,10h.Na úmysl celebranta + Udělování
svátosti pomazání nemocných
Čtvrtek
10.3.2022
Otaslavice8,00h.Na úmysl celebranta + Udělování
svátosti pomazání nemocných
Pátek
11.3.2022
Sobota
12.3.2022
Brodek13,00h.Pohřeb + Jiřiny Kovaříkové
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
13.3.2022
2. neděle postníBrodek7.30Za Josefa Kovaříka, manželku, rodiče a za celou rodinu
Želeč9.00Za farníky
Otaslavice10.30Na úmysl rodiny Hasoňovy