Pořad bohoslužeb v týdnu 8. 10. 2023 – 15. 10. 2023

Neděle8.10.2023 27. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za + Františka a Marii Langerovy a+ Vlastimila a Marii Vychodilovy Želeč 9,00 h. Za farníky Otaslavice 10,30h. Za Andělu a Aloise Blaťákovy, dce-ru Zdeňku, syna Aloise a živ. rodinu Pondělí9.10.2023 Brodek 16,10h. Za Annu Vaňkovou, manžela, rodi-če a bratra Úterý10.10.2023 Středa11.10.2023 Čtvrtek12.10.2023 Otaslavice 8,00h. Za + Jana Kolaříka, … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 1. 10. 2023 – 8. 10. 2023

Neděle1.10.2023 26. neděle v mezidobí  Brodek 7,30h. Za Emílii Vrchovou, manžela a za živou a rodinu Želeč 9,00 h. Za rodiče Marii a Františka Hudečkovy Otaslavice 10,30h. Poutní a Hodová mše svatá o sv. Archandělu Michaelovi Za farníky Pondělí2.10.2023 Svatí andělé strážní Brodek 16,10h. Za Františka Procházku, rodiče asourozence Úterý3.10.2023 Středa4.10.2023 Sv. František z Assisi Zdrav. volno … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 24. 9. 2023 – 1. 10. 2023

Neděle24.9.2023 25. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za farníky  Želeč 9,00 h. Za našeho tatínka Jaromíra Možné-ho, manželku Boženu a sourozence Otaslavice 10,30h. Za Josefa a Marii Nedělníkovy a je-jich syna Josefa, s prosbou o požeh-nání pro celou živou rodinu Pondělí25.9.2023 Brodek 16,10h. Za + Annu Burešovou a za živou a+ rodinu Burešovu Úterý26.9.2023 9-arch16-M-pře Středa27.9.2023 T13 … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 17. 9. 2023 – 24. 9. 2023

Neděle17.9.2023 24. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Poutní a Hodová mše svatá: Za + Antonína Sedláře a rodiče z obou st. Želeč 9,00 h. Za farníky Otaslavice 10,30h. Na úmysl rodiny Hasoňovy Pondělí18.9.2023 Úterý19.9.2023 Středa20.9.2023 16,10h. Za Zdeňka Cézara, rodiče Stanisla-vu a Antonína Krnošovy; Za rodičeFrantišku a Rudolfa Cézarovy a dvo Čtvrtek21.9.2023  Svátek sv. Matouše Pátek22.9.2023 Sobota23.9.2023 Vincencov 17,00h. … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 10. 9. 2023 – 17. 9. 2023

Neděle10.9.2023  23. neděle v mezidobí Dnes na mších svatých děkujeme Bohu za úrodu Brodek 7,30h. Za živou rodinu Loníčkovu, Jakubí-kovu a Ptáčkovu Želeč 9,00 h. Za farníky Otaslavice 10,30h. Pondělí11.9.2023 Brodek 16,10h. Za Jaromíra Kovaříka a požehnání  pro celou rodinu Úterý12.9.2023 Jméno Panny Marie Středa13.9.2023 Sv. Jana Zlatoústého D Čtvrtek14.9.2023 Svátek Povýšení Sv. Kříže Pátek15.9.2023 Panna Maria Bolestná … Read more