Pořad bohoslužeb v týdnu 4. 12. 2022 – 11. 12. 2022 

Neděle4.12.2022 2. neděle adventní Brodek 7,30h. Za + Petra Bartůška a za celouživou a + rodinu Želeč 9,00h. Za rodiče Klučkovy, za bratra Me-toděje a synovce Miroslava Otaslavice 10,30h. Na úmysl rodiny Kalábovy Pondělí5.12.022 Brodek 16,10h. Za mír na celém světě Úterý6.12.2022 Sv. Mikuláš Středa7.12.2022 Brodek 16,10h. Za + Karla Sýkoru Čtvrtek8.12.2022 Slavnost Panny Marie,počaté bez … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 27. 11. 2022 – 4. 12. 2022

Neděle27.11.2022 1. den církevního roku 1.    neděle adventní  Brodek 7,30h. Za farníky Želeč 9,00h. Za Ludmilu a Bohumila Vinklerovy a za živou a + rodinu Otaslavice 10,30h. Za + Jana Krátkého, manželku, syna Jana a za vnuka Petra Dobrochov 17,00h. Žehnání adventního věnce u kaple Pondělí28.11.2022 Úterý29.11.2022 Středa30.11.2022 Svátek sv. Ondřeje, apoštola Brodek 16,10h. Za dar … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 20. 11. 2022 – 27. 11. 2022

Neděle20.11.2022 SlavnostJežíše Krista, Krále 34. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za Františku Baslíkovou, manžela, dcery, zetě, vnuka a za živou rodinu Želeč 9,00h. Za farníky Otaslavice 10,30h. Za + Františku a Jaroslava Vyslou-žilovy a za celou živou a + rodinu Pondělí21.11.2022 Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Úterý22.11.2022 Středa23.11.2022 Čtvrtek24.11.2022 Otaslavice 8,00h. Na úmysl celebranta Pátek25.11.2022 Brodek … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 13. 11. 2022 – 20. 11. 2022

Neděle13.11.2022 33. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za Annu Muchovou, manžela a zetě Želeč 9,00h. Na vlastní úmysl kněze Otaslavice 10,30h. Za farníky Pondělí14.11.2022 Otaslavice 8,00h Na úmysl celebranta Úterý15.11.2022 Středa16.11.2022 Brodek 16,10h. Na úmysl celebranta Čtvrtek17.11.2022 Státní svátek  – den boje za svobodu a demokracii Pátek18.11.2022 Sobota19.11.2022 Brodek 10,00h. Pohřeb + Jaromíra Kovaříka Vincencov 17,00h. … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 6. 11. 2022 – 13. 11. 2022

Neděle6.11.2022 32. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za farníky Želeč 9,00h. Za +Věru Kolískovou, rodiče Kolískovy, Zbořilovy, Mézlovy a d. v o. Otaslavice 10,30h. Na úmysl rodiny Hasoňovy Pondělí7.11.2022 Brodek 16,10h Za modlitební hnutí modlitby matek a za doprovázení svěřených duší Úterý8.11.2022 Středa9.11.2022 Sv. posvěcení Lateránské Baziliky Brodek 16,10h. Za obrácení hříšníků, zvl. těch nej-větčích, kteří … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 30. 10. 2022 – 6. 11. 2022

Neděle30.10.2022   31. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za Vlastimila Vychodila s ženou aza Františka Langera a manželku Želeč 9,00h. Na úmysl rodiny Večeřovy (+křest) Otaslavice 10,30h. Za Marcela Krátkého, živ. a + rod. Otaslavice 11,20h. Dušičková pobožnost na hřbitově Pondělí31.10.2022 Návštěva nemocných od 10 h. (objednání předem) Brodek 16,10h Za sv. otce (Ze Slavnosti Všech sv.) Úterý1.11.2022 … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 23. 10. 2022 – 30. 10. 2022

Neděle23.10.2022 30. neděle v mezidobíMISIJNÍ NEDĚLEOd této neděle je možno získat + duším odpuštění hříchů a trestů za ně modlitbou na hřbitově Brodek 7,30h. Za Františka Procházku, rodiče asourozence Želeč 9,00h. Za + Zdeňka Adama Otaslavice 10,30h. Za farníky Pondělí24.10.2022 Brodek 16,10h Za všechny kněze, zvláště v krizích Úterý25.10.2022 Středa26.10.2022     Čtvrtek27.10.2022 Otaslavice 8,00h. Za živou … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 16. 10. 2022 – 23. 10. 2022

Neděle16.10.2022 29. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za farníky Želeč 9,00h. Za + Janu Večeřovou a za Marii,Františka a Václava Večeřovy Otaslavice 10,30h. Za + Františka Včelku, oboje rodičea Boží požehnání pro celou živou r. Pondělí17.10.2022 Úterý18.10.2022 Sv. Lukáš Středa19.10.2022    Ol.: 9:15 Brodek 16,10h. Za Františka Zapletala, rodiče Zap-letalovy, Kořínkovy, Vystavělovy,Hrdličkovy a za živou a + … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 9. 10. 2022 – 16. 10. 2022

Neděle9.10.2022  28. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za rodiče Malčíkovy a za rodinyKrálovu a Divínovu Želeč 9,00h. Za farníky Otaslavice 10,30h. Na poděkování za 50 let společného života Pondělí10.10.2022 Brodek 16,10h Za Annu Vaňkovou, manžela, bratraa rodiče Úterý11.10.2022 Středa12.10.2022   Dobrochov 17,00h. Na místní úmysl v pořadí Čtvrtek13.10.2022 Otaslavice 8,00h. Na úmysl celebranta Pátek14.10.2022 Sobota15.10.2022 Vincencov … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 2. 10. 2022 – 9. 10. 2022

Neděle2.10.2022  Památka andělů strážných 27. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za Františka Matouška a za živou a+ rodinu Želeč 9,00h. Na poděkování za 60 let společnéhoživota manželů Klučkových a d.v o. Otaslavice 10,30h. HODY – Poutní mše svatá ke sv. archandě. Michaelovi – Za farníky Pondělí3.10.2022 Brodek 16,10h Za všechny nemocné a jejich ošet-řovatele, aby nalézali v kříži … Read more