Pořad bohoslužeb v týdnu 27. 8. 2023 – 3. 9. 2023

Neděle27.8.2023 21. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za Jarmilu Kovaříkovu, manžela,rodiče a za živou rodinu Želeč 9,00 h. Poutní a Hodová mše svatá o sv.Bartoloměji – Za farníky Otaslavice 10,30h. Za Annu Skokánkovou, manžela a za oboje rodiče Pondělí28.8.2023 Sv. Augustin Úterý29.8.2023 Umučení sv. Jana Křtitele Středa30.8.2023 Čtvrtek31.8.2023 Otaslavice 8,00h. Za Jaroslava Klobouka a rodiče Pátek1.9.2023 … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 20. 8. 2023 – 27. 8. 2023

Neděle20.8.2023 20. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Na poděkování Pánu Bohu za 70 letživota s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie a za živou rodinu Želeč 9,00 h. Za Jana Polácha, manželku, rodiče,živou a + rodinu a za duše v očistci Otaslavice 10,30h. Za farníky Pondělí21.8.2023 Úterý22.8.2023 Panny Marie Královny Brodek 16,10h. Za všechny děti, … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 13. 8. 2023 – 20. 8. 2023

Neděle13.8.2023  19. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za farníky Želeč 9,00 h. Na úmysl celebranta Otaslavice 10,00h. Za rodiče Krejčí a bratra, rodičeHýblovy a za duše v očistci Dobrochov 11,00h. Poutní a Hodová mše svatá:Za občany Dobrochova Pondělí14.8.2023 Sv. Maxmilian M. Kolbe Úterý15.8.2023 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Brodek 16,10h. Na úmysl celebranta Středa16.8.2023 D. Čtvrtek17.8.2023 Pátek18.8.2023 … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 6. 8. 2023 – 13. 8. 2023

Neděle6.8.2023  18. neděle v mezidobí  Svátek Proměnění Páně Brodek 7,30h. Za + Antonína a Josefku Sedlářovysyna Jaromíra, Antonína a za d. v o. Želeč 9,00 h. Za farníky Otaslavice 10,30h. Za Elišku Krátkou, manžela, syna, snachu a za celou živou rodinu Pondělí7.8.2023 Otaslavice 16,10h. Za Marii a Josefa Kaplánkovy a zaživou a + rodinu Úterý8.8.2023 Středa9.8.2023 Exerc. Čtvrtek10.8.2023 … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 30. 7. 2023 – 6. 8. 2023

Neděle30.7.2023 17. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za + Ludmilu Machátovu, manžela,jejich rodiče, sourozence a živ. rodi. Želeč 9,00 h. Za stařečky Sedláčkovy, dcery a syna, jejich rodiny a za duše v očistci Otaslavice 10,30h. Za farníky Pondělí31.7.2023 Otaslavice 8,00h. Na úmysl dárce Brodek 16,10h Na poděkování za uplynulé roky manželství s pros. o pož. do dal. … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 23. 7. 2023 – 30. 7. 2023

Neděle23.7.2023 16. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za farníky Želeč 9,00 h. Za naši maminku Boženu Možnou,manžela Jaromíra a rodiče Otaslavice 10,30h. Za Marii a Josefa Kaplánkovy a za živou a + rodinu Pondělí24.7.2023 Otaslavice 8,00h. Za + Aloise Dvořáka, manželku Marii a za rodiče z obou stran Brodek 16,10h Na poděkování za 75 let života a … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 16. 7. 2023 – 23. 7. 2023

Neděle16.7.2023 Brodek 7,30h. Na poděkování Pánu Bohu za 75 let Želeč 9,00 h. Za farníky Otaslavice 10,30h. Za + Annu a Karla Michalcovy, ro-diče, sourozence, syna Jana, vnuka Jana a za snachu Vlastu Pondělí17.7.2023 Brodek 16,10h. Na úmysl celebranta Úterý18.7.2023 Středa19.7.2023 D Čtvrtek20.7.2023 Pátek21.7.2023 Sobota22.7.2023 Svátek sv.Máří Magdalény Vincencov 17,00h. Na místní úmysl v pořadí … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 2. 7. 2023 – 9. 7. 2023

Neděle2.7.2023 13. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za Jana Fryse, manželku, syna, ro-diče a za živou rodinu Želeč 9,00 h. Za paní Marákovou Otaslavice 10,30h. Za farníky Pondělí3.7.2023 Svátek sv. Tomáše, apoštola Brodek 16,10h. Za Františka Procházku, rodiče,sestru a švagra Úterý4.7.2023 D Středa5.7.2023 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, státní svátek Čtvrtek6.7.2023 Sv. Marie Goretti, státní svátek … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 25. 6. 2023 – 2. 7. 2023

Neděle25.6.2023 12. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za farníky Želeč 9,00 h. Za naši dceru Martu Václavíkovu Otaslavice 10,30h. Na úmysl rodiny Hasoňovy Pondělí26.6.2023 Úterý27.6.2023 Středa28.6.2023 Brodek 16,10h. Na úmysl celebranta Čtvrtek29.6.2023 Slavnost sv. Petra a Pavla Otaslavice 8,00h. Za rodinu Žídkovu Pátek30.6.2023 Sobota1.7.2023 Vincencov 17,00h. Na místní úmysl v pořadí Neděle2.7.2023 13. neděle v mezidobí Brodek … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 18. 6. 2023 – 25. 6. 2023

Neděle18.6.2023  11. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za Jiřího Frélicha a oboje rodiče Želeč 9,00 h. Za naši dceru Martu Václavíkovu Otaslavice 10,30h. Za Miluši Kopovou, roz. Matouško-vou a za celou živou a + rodinu Pondělí19.6.2023 Otaslavice 8,00h. Za Reginu Kolaříkovou, manžela,syna a za duše v očistci Úterý20.6.2023 Středa21.6.2023  D Čtvrtek22.6.2023 Pátek23.6.2023 Sobota24.6.2023 SlavnostNarození sv. Jana … Read more