Aktuální ohlášky a pořad bohoslužeb

 • Pořad bohoslužeb v týdnu 26. 6. 2022 – 3. 7. 2022
  Neděle
  26.6.2022
   13. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za farníky
  Želeč9,00h.Za naši dceru Martu Václavíkovou
  Otaslavice10,30h.Na úmysl rodiny Hasoňovy
  Pondělí
  27.6.2022
  Sv. Cyril Alexandrijský
  Úterý
  28.6.2022
  Sv. Irenej
  Středa
  29.6.2022

  Slavnost sv. Petra a Pavla
  Pv. Polyšen.
  Dobrochov

  10
  16,30h.

  Na místní úmysl v pořadí
  Čtvrtek
  30.6.2022
  Sv. prvomučedníci římštíOtaslavice8,00h.Za + Jana a Reginu Kolaříkovy a za rodiče z obou stran
  Pátek 1.7.2022
  Sobota
  2.7.2022
  Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
  Neděle
  3.7.2022
  14. neděle v mezidobí
   
  Sv. Tomáš
  Brodek7.30hZa Marii Kořínkovou, manžela, ro-
  diče z obou stran a za živ.a+rodinu a spásu všech živých příbuzných
  Želeč9.00hZa +Petra Šíru, rodiče a za obrácení
  Otaslavice10.30hZa farníky

  – Ohlášky sňatku: Dne 2. 7. 2022 v Dubu n. M. budou církevně sezdáni slečna

    Kateřina Brátelová, Brodek Salajky 254 a pan Erik Drexler, Vranovice-Kelčice 68.

  SBÍRKY:    22.5. Na pronásledov. křesťany:  B – 2.600 Kč; Ž –    800 Kč; O – 1.154 Kč;

                     29.5. Na rádio Proglas:                  B – 1.600 Kč; Ž – 1.100 Kč; O – 1.200 Kč;

                       5.6. Na církevní školy:                  B – 2.300 Kč; Ž –    800 Kč; O –    700 Kč;

                     12.6. Běžná sbírka:                        B – 1.300 Kč; Ž –    500 Kč; O – 1.100 Kč;

                     19.6. Velká sbírka na kostel:          B – 2.700 Kč; Ž –    600 Kč; O – 2.900 Kč.