Aktuální ohlášky a pořad bohoslužeb

 • Pořad bohoslužeb v týdnu 4. 12. 2022 – 11. 12. 2022 
  Neděle
  4.12.2022
  2. neděle adventníBrodek7,30h.Za + Petra Bartůška a za celou
  živou a + rodinu
  Želeč9,00h.Za rodiče Klučkovy, za bratra Me-
  toděje a synovce Miroslava
  Otaslavice10,30h.Na úmysl rodiny Kalábovy
  Pondělí
  5.12.022
  Brodek16,10h.Za mír na celém světě
  Úterý
  6.12.2022
  Sv. Mikuláš
  Středa
  7.12.2022
  Brodek16,10h.
  Za + Karla Sýkoru
  Čtvrtek
  8.12.2022
  Slavnost Panny Marie,
  počaté bez poskvrny hříchu dědičného
  Otaslavice8,00h.Na úmysl celebranta
  Brodekod
  11,30h.
  Hodina Boží milosti – 2 růžence v kostele (1 x doma soukromě)
  Pátek
  9.12.2022
  Sobota
  10.12.2022
  Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
  Neděle
  11.12.2022

   3. neděle adventní
  Brodek7.30hZa Marii Kořínkovou, manžela, rodiče z obou stran a za žovou a + r.
  Želeč9.00hZa Ladislava Potácela, syna Vítězslava a za duše v očistci
  Otaslavice10.30hZa farníky

  Dnes 4.12. – sbírka na mládež  *  Kalendáře na rok 2023 v sakristii za 75 Kč. * Intence mší sv. na celý rok 2023 se zapisují po mších svatých.  

  SBÍRKY za měsíc listopad:

  Na charitu: 6.11.​B – 1.600 Kč;​​Ž – 1.200 Kč;​​O – 2.000 Kč;​

  ​​ 13.11.​B – 3.200 Kč;​​Ž –    565 Kč;​​O – 2.600 Kč;

   ​​ 20.11.​B – 2.076 Kč;​​Ž –    400 Kč;​​O – 1.100 Kč;

  ​​ 27.11.​B – 1.800 Kč;​​Ž –    500 Kč;​​O – 2.100 Kč.

  V neděli 18.12. v 17 h. na faře v Brodku je setkání všech farních rad.