Aktuální ohlášky a pořad bohoslužeb

 • Pořad bohoslužeb v týdnu 4. 6. 2023 – 11. 6. 2023
  Neděle
  4.6.2023
   
  Slavnost
  Nejsvětější Trojice
  Brodek7,30h.Za+Dobroslavu Frysovou, manžela,
  syna, rodiče, sestry a živou rodinu
  Želeč9,00 h.Za Marii Bednářovou, rodiče a za
  sestru Elišku s manželem
  Otaslavice10,30h.Za farníky + 1. svaté přijímání
  Pondělí
  5.6.2023
  Otaslavice8,00h.Na úmysl rodiny Hasoňovy
  Brodek16,10h.Na poděkování za život v manželství s prosbou o požehnání do dalších let
  Úterý
  6.6.2023
  Středa
  7.6.2023
  D
  Čtvrtek
  8.6.2023
  Slavnost Těla a Krve Páně
  Pátek
  9.6.2023
  Sobota
  10.6.2023
  Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
  Neděle
  11.6.2023
   10. neděle v mezidobí
   
  Průvody BT kolem kostela v Otaslavicích a v Brodku. V Želči adorace po mši sv.
  Brodek7,30h.Za Stanislavu Frysovou, oboje rodiče a za živou a + rodinu Frysovu
  Želeč9,00h.Za Věru Poláchovou, manžela rodiče, živ. a + rodinu a duše v očistci
  Otaslavice10,30h.Za farníky

  Dívky, které v Otaslavicích dnes přijaly 1. sv. přijímání, zveme za týden na oslavu Božího Těla, kterému mohou poprvé přinést darem košík květin, na posypku cesty,

  a tak Je náležitě uctít. Je to vždy jejich čest a výsada.

  Sbírky v Květnu:     7.5.      B – 2.000 Kč;               Ž – 1.200 Kč;                O –    800 Kč; Na pron. Křesťany: 14.5. B – 1.800 Kč;               Ž – 1.000 Kč;                O – 1.850 Kč;

                                  21.5.       B – 3.800 Kč;               Ž –    700 Kč;                O – 3.500 Kč;

                                  28.5.       B – 3.000 Kč;               Ž –    800 Kč;                O – 2.300 Kč.