Pořad bohoslužeb v týdnu 3. 4. 2022 – 10. 4. 2022

Neděle
3.4.2022
5. neděle postníBrodek7,30h.Za Františka Procházku, manželku,
syna, dceru a zetě
Želeč9,00h.Za Marii a Rudolfa Mlčochovy, dva
syny, snachu a oboje rodiče
Otaslavice10,30h.Za farníky
Pondělí
4.4.2022
Brodek16,10h.Za Rostislava Loníčka, sestru a
švagra
Úterý
5.4.2022
Středa
6.4.2022
Brodek16,10h.Na vlastní úmysl celebranta
Čtvrtek
7.4.2022
Otaslavice8,00h.Za Jana a Reginu Kolaříkovy a za
rodiče z obou stran
Pátek
8.4.2022
Sobota
9.4.2022
 
 
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
10.4.2022
Květná neděleBrodek7.30hZa Jaromíru Loníčkovu, manžela a
zetě
Želeč9.00hZa farníky
Otaslavice10.30hZa Aloise Krátkého, syna a za duše v očistci

Sbírky v měsíci Březnu: Brodek 1.900 (Haléř), 1.600 (setk.ml.), 3.200, 1.100 Kč; Otaslavice 1.800 (Haléř), 1.300 (setk.ml.), 4.500, 1.500; Želeč 1.100 (Haléř), 500 (setk.ml.), 1.000, 700 Kč.

Ministranti jsou zváni na ministrantský putovní tábor – Vysočina 18.7. – 21.7.2022.

    Obřady Velikonočního Třídenní ve všech třech farnostech:

Zelený Čtvrtek:  Brodek 16,10h. Otaslavice 17,00h.          Želeč 18,00h.

Velký Pátek:       Brodek 15,00h.         Želeč 15,00h.  Otaslavice 17,00h.

Bílá sobota:  Otaslavice 19,00h.         Želeč 20,00h.        Brodek 21,30h.