Pořad bohoslužeb v týdnu 10. 4. 2022 – 17. 4. 2022

Neděle
10.4.2022
6. neděle postníBrodek7,30h.Za Jaromíru Loníčkovu, manžela a
zetě
Želeč9,00h.Za farníky (poslední zpovídání)
Otaslavice10,30h.Za Aloise Krátkého, syna a za duše v očistci (poslední zpovídání)
Pondělí
11.4.2022
Návštěvy nemocných na
přání od 10h. (Nahlásit)
Brodek16,10h.Na úmysl celebranta (před mší i po
poslední zpovídání v Brodku)
Úterý
12.4.2022
Středa
13.4.2022
Zpovídání v Pros.13-17h.
Čtvrtek
14.4.2022
 Zelený Čtvrtek – Památka na Poslední Večeři PáněBrodek16,10h.Za Josefa Kaňáka, manželku, rodi-če z obou stran a za živou a + rod.
Otaslavice17,00h.Za uzdravení ženy Věry a pravou víru v našeho Pána Ježíše Krista
Želeč18,00h.Na vlastní úmysl celebranta
Pátek
15.4.2022
Velký Pátek
Umučení Ježíše Krista
Největší půst v roce
Brodek15,00h.Křížová cesta + obřad uctívání Kříže
Želeč15,00h.Křížová cesta + obřad uctívání Kříže
Otaslavice17,00h.Křížová cesta + obřad uctívání Kříže
Sobota
16.4.2022
Bílá Sobota
Vigilie Vzkříšení
Otaslavice19,00h.Za uzdravení od základu rodů rodin Hobzových a Plevačových
Želeč20,00h.Na vlastní úmysl celebranta
Brodek21,30h.Za dar víry, zdraví a B. požehn. pro celou rod. Loníčkovu a Kovaříkovu
Neděle
17.4.2022
Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně,
Neděle Vzkříšení
Boží hod velikonoční
Žehnání pokrmů po mši s.
Brodek7.30hZa farníky
Želeč9.00hZa uzdr. nemoc. a za + otce a bratra Františka a Metoděje Klučkovy
Otaslavice10.30hZa Josefa a Marii Nedělníkovy a za
Marii Koudelovou

Velikonoční pondělí 18. 4. 2022  Vincencov 9,00h.   +    Dobrochov 10,00h. (Na místní úmysly)

SBÍRKY: 10. 4. 2022 je Velká na kostel; 15. 4. 2022 (V.Pá.) na Svatou Zemi; 17. 4. 2022 na kněžské platy.

Z. Čt. + B. So. – v Želči volné úmysly mší svatých. Cizí zpovědník tam zpovídá jen přede mší sv. na Z. Čt.