Pořad bohoslužeb v týdnu 8. 5. 2022 – 15. 5. 2022

Neděle
8.5.2022
4. neděle velikonoční
Panny Marie,
Prostřednice všech milostí
Stát. svátek, Den vítěžství
Brodek7,30h.Za farníky
Želeč8,45h.Za Věru Poláchovou, manžela, živ. a + rodinu a za duše v očistci
Otaslavice10,00h.Za + Miloslava Štercla, Jaroslava
Prucka a za rodiče a bratra
  
Vincencov
HODY
11,00h.Pouť k svatému Floriánovi        Na místní úmysl v pořadí
Pondělí
9.5.2022
Otaslavice9,00h.Za manžele Žákovy, syna a za oboje
rodiče
Úterý
10.5.2022
Středa
11.5.2022
 
D
Čtvrtek
12.5.2022
Pátek
13.5.2022
 
Panny Marie Fatimské
Sobota
14.5.2022
 Svát. sv. Matěje, apoštolaVincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
15.5.2022
5. neděle velikonočníBrodek7.30hZa Josefa Fryse a za živou rodinu
Želeč9.00hZa Marii Bednářovou, rodiče a za
sestru s manželem
Otaslavice10.30hZa farníky
Ondratice15.00h.Májová pobožnost

Dnes je sbírka na Křesťanská média.

Příští neděli 15. 5. 2022 bude velké sbírka na kostel.

V neděli, dne 15. 5. 2022 v 15:00 hodin se koná Májová pobožnost v Ondraticích s P. Petrem Hofírkem a následnou besedou s ním.

Příští neděli 15. 5. 2022 proběhne v Brodku v 16,00h. opékání u ohně, poté film.

V úterý 31. 5. jedem na návštěvu do Rádia Proglas. Odjezd v 16 hod.

Od 17h. prohlídka studia, v 18h. mše svatá. Po mši svaté návrat.

Do seznamu zadejte, kolik vás pojede autem a zda je místo volné.