Pořad bohoslužeb v týdnu 15. 5. 2022 – 22. 5. 2022

Neděle
15.5.2022
5. neděle velikonočníBrodek7,30h.Za Josefa Fryse a za živou rodinu
Želeč9,00h.Za Marii Bednářovou, rodiče a za sestru s manželem
Otaslavice10,30h.Za farníky
Ondratice15,00h.Májová pobožnost
Pondělí
16.5.2022
Sv. Jan Nepomucký
Úterý
17.5.2022
Středa
18.5.2022
 
D
Čtvrtek
19.5.2022
Pátek
20.5.2022
Sobota
21.5.2022
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
22.5.2022
6. neděle velikonočníBrodek7.30hZa Miladu a Zdeňka Charvátovy, rodiče, sourozence a dceru Miladu
Želeč9.00hza farníky
Otaslavice10.30hZa Marii a Jos. Kaplánkovy, živ. a zem. rodinu
Brodek16.00h.Ministranti – opékání u ohně, film

-Dnes je sbírka na kostel. Příští neděli je sbírka na pronásledované křesťany.

-Kromě dnešní májové v Ondraticích v 15h. se můžete setkávat v kostele během května. Domluvte se, klíče máte, texty vlastní nebo z farních web -stránek. V květnu musím řešit v rámci dovolené v rodině opravu střechy.

-Setkání ministrantů je odloženo o týden na příští neděli 16h.

-Tříkráloví koledníci jsou zváni na KOUPANI a KINO jako odměnu pro ně. Hlaste se prosim na: https://bazen.synology.me

-Pouť do Křtin v sobotu 4. 6. 2022, odjezd ve 13 hodin z Brodku do Ondratic a Otaslavic. Cena je 180 Kč. Zapisujte se v Brodku na seznam pod kůrem či tel.: 739 245 995. V Otaslavicích u paní Pazderové.