Pořad bohoslužeb v týdnu 22. 5. 2022 – 29. 5. 2022

Neděle
22.5.2022
6. neděle velikonočníBrodek7,30h.Za Miladu a Zdeňka Charvátovy,
rodiče, sourozence a dceru Miladu
Želeč9,00h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Za Marii a Jos.Kaplánkovy, živ.a+r.
Brodek16,00h.Ministranti – opékání u ohně, film
Pondělí
23.5.2022
Otaslavice8,00h.Za + Annu a Karla Michalcovy, rodiče, sourozence, syna Jana,
vnuka Jana a za snachu Vlastu
Úterý
24.5.2022
Středa
25.5.2022
 
Otaslavice10,30h.Pohřeb + Jaromíra Němce
Dobrochov17,00h.Na místní úmysl v pořadí (ze slavn.)
Čtvrtek
26.5.2022
 
Sl. Nanebevstoupení Páně
DDnes začíná devítidenní novéna
k slavnosti Seslání Ducha Svatého
Pátek
27.5.2022
Sobota
28.5.2022
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
29.5.2022
7. neděle velikonočníBrodek7.30hZa Miladu a Zdeňka Charvátovy, rodiče, sourozence a dceru Miladu
Želeč9.00hza farníky
Otaslavice10.30h
Brodek16.00h.

– Dnes je sbírka na pronásledované křesťany. Příští neděli 29. 5. na Rádio Proglas

– Pouť do Křtin v sobotu 4. 6. 2022, odjezd ve 13 hodin z Brodku do Ondratic a

  Otaslavic. Cena je 180 Kč. Zapisujte se v Brodku na seznam pod kůrem či tel.:

  739 245 995. V Otaslavicích u paní Pazderové.

SBÍRKY: 1. 5. Na letní tábor: B – 2.200 Kč;      Ž – 600 Kč;   O – 1.400 Kč;

  8. 5. Na Křesťanská média:  B – 4.200 Kč;   Ž – 2.700 Kč;   O – 1.500 Kč;

15. 5. Velká sbírka na kostel:  B – 4.400 Kč;   Ž – 1.100 Kč;  O – 3.340 Kč;

Svato-postní pokladničky:       B – 1.000 Kč (2 ks); Ž – 1.350 Kč (4 ks); Otaslavice – nic