Pořad bohoslužeb v týdnu 24. 7. 2022 – 31. 7. 2022

Neděle
24.7.2022
17. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za Ludmilu a Oldřicha Machátovy,
jejich rodiče a sourozence
Želeč9,00h.Za těžce nemocnou osobu
Otaslavice10,30h.Za farníky
Pondělí
25.7.2022
Svátek Sv.Jakuba Staršího apoštola, pam.sv.Kryštofa
Úterý
26.7.2022
Sv. Jáchym a Anna
Středa
27.7.2022
Sv. Gorazd a druhovéD.
Čtvrtek
28.7.2022
Pátek 29.7.2022Sv. Marta, Marie a Lazar
Sobota
30.7.2022
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
31.7.2022
18. neděle v mezidobí
 Sv. Ignác
Brodek7.30hZa rodinu Zichovu a Pospíšilovu a
za živou rodinu
Želeč9.00hZa farníky
Otaslavice10.30hZa Marii a Emila Fialovy, rodiče a sourozence; Za zetě a vnuka; Za ži-vou a+rodinu Fialovu a Michalcovu

Dnes je velká sbírka na kostel.

Koncert španělského profesora a varhaníka:

Zítra 25. 7. 2022 v 19,30 hodin v Brodku u Prostějova ve farním kostele Povýšení sv. Kříže se koná varhanní koncert. Vstupné je dobrovolné.

Pouť na Svatý Hostýn:

se uskuteční ve středu 17. srpna. Odjezd v 7 hodin z Otaslavic přes Ondratice a Brodek. Cena je 200 Kč. Seznamu na stolečku vzadu v kostele nebo na tel. 739 245 995. Želeč také po telefonu. V Otaslavicích u paní Pazderové.