Pořad bohoslužeb v týdnu 25. 9. 2022 – 2. 10. 2022

Neděle
25.9.2022
 
26. neděle v mezidobí
 
V Želči je dnes celodenní adorace za křesťanské rodiny a duchovní povolání
Brodek7,30h.
Za farníky
Želeč9,00h.Za našeho tatínka Jaromíra Možné-ho, manželku Boženu, rodiče a sourozence (Po mši sv. – zasvěcení se svátostným požehnáním, adorace)
Otaslavice10,30h.
Pondělí
26.9.2022
Brodek16,10hZa rodinu Zichovu a Pospíšilovu a
za živou rodinu
Úterý
27.9.2022
Středa
28.9.2022
 
Svátek Sv. Václava, den české státnosti – st. svátek
Brodek14,00h.Pohřeb +paní Bombíkové z Kobeřic
Dobrochov18,00h.Koncert k 90. výročí posvě. kaple
Čtvrtek
30.9.2022
Svátek sv.Archandělů Michaela, Gabriela a RafaelaOtaslavice8,00h.Za Viléma a Marii Grulichovy, syna
Jana a za snachu Annu
Pátek
31.9.2022
Sv. Jeroným
Sobota
1.10.2022
Sv. Terezie od Dítěte JežíšeVincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
2.10.2022
 
Památka andělů strážných
 
27. neděle v mezidobí
Brodek7.30hZa Františka Matouška a za živou a
+ rodinu
Želeč9.00hNa poděkování za 60 let společného
Života manželů Klučkových a d.v o.
Otaslavice10.30hHODY – Poutní mše svatá ke sv. archandě. Michaelovi – Za farníky