Pořad bohoslužeb v týdnu 2. 10. 2022 – 9. 10. 2022

Neděle
2.10.2022
 Památka andělů strážných
 
27. neděle v mezidobí
Brodek7,30h.
Za Františka Matouška a za živou a
+ rodinu
Želeč9,00h.Na poděkování za 60 let společného
života manželů Klučkových a d.v o.
Otaslavice10,30h.HODY – Poutní mše svatá ke sv. archandě. Michaelovi – Za farníky
Pondělí
3.10.2022
Brodek16,10hZa všechny nemocné a jejich ošet-řovatele, aby nalézali v kříži sílu
pro svůj duchovní život (o sv. Fra.)
Úterý
4.10.2022
Sv. František z Assisi
Středa
5.10.2022
 
Čtvrtek
6.10.2022
Otaslavice8,00h.Za Jana Kolaříka a celou živou rod.
Přede mší bolestný, po mši slavný růženec
Pátek
7.10.2022
Panny Marie Růžencové
1.     Pátek v měsíci
Brodek16,10hNa úmysl celebranta
Sobota
8.10.2022
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
9.10.2022
 
28. neděle v mezidobí
Brodek7.30hZa rodiče Malčíkovy a za rodiny
Královu a Divínovu
Želeč9.00hZa farníky
Otaslavice10.30hNa poděkování za 50 let společného života