Pořad bohoslužeb v týdnu 9. 10. 2022 – 16. 10. 2022

Neděle
9.10.2022
 28. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za rodiče Malčíkovy a za rodiny
Královu a Divínovu
Želeč9,00h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Na poděkování za 50 let společného života
Pondělí
10.10.2022
Brodek16,10hZa Annu Vaňkovou, manžela, bratra
a rodiče
Úterý
11.10.2022
Středa
12.10.2022
 
Dobrochov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Čtvrtek
13.10.2022
Otaslavice8,00h.Na úmysl celebranta
Pátek
14.10.2022
Sobota
15.10.2022
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
16.10.2022
 29. neděle v mezidobíBrodek7.30hZa farníky
Želeč9.00hFrantiška a Václava Večeřovy
Otaslavice10.30hZa + Františka Včelku, oboje rodiče a Boží požehnání pro celou živou r.

SBÍRKY:     14.8.        B – 1.102 Kč;               Ž –    900 Kč;               O –    500 Kč;    

                     21.8.        B – 2.100 Kč;               Ž – 1.800 Kč;               O – 3.400 Kč;

                     28.8.        B – 1.300 Kč;               Ž – 1.300 Kč;               O – 1.200 Kč;

                       4.9.        B – 1.300 Kč;               Ž – 1.200 Kč;               O – 1.000 Kč;

                     11.9.        B – 4.500 Kč;               Ž –    700 Kč;               O – 1.300 Kč;

                     18.9.        B – 1.700 Kč;               Ž –    500 Kč;               O –    600 Kč;

                     25.9.        B –    820 Kč;               Ž –    700 Kč;               O –    900 Kč;

                     2.10.        B – 1.400 Kč;               Ž –    500 Kč;               O – 4.700 Kč.