Pořad bohoslužeb v týdnu 6. 11. 2022 – 13. 11. 2022

Neděle
6.11.2022
32. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za farníky
Želeč9,00h.Za +Věru Kolískovou, rodiče Kolískovy, Zbořilovy, Mézlovy a d. v o.
Otaslavice10,30h.Na úmysl rodiny Hasoňovy
Pondělí
7.11.2022
Brodek16,10hZa modlitební hnutí modlitby matek a za doprovázení svěřených duší
Úterý
8.11.2022
Středa
9.11.2022
Sv. posvěcení Lateránské BazilikyBrodek16,10h.Za obrácení hříšníků, zvl. těch nej-
větčích, kteří potřebují B. Milosrd.
Čtvrtek
10.11.2022
Otaslavice8,00h.Za obrácení hříšníků, zvl. těch nej-
větčích, kteří potřebují B. Milosrd.
Pátek
11.11.2022
Sobota
12.11.2022
Vincencov17,00h.Na místní úmysl pořadí
Neděle
13.11.2022
33. neděle v mezidobíBrodek7.30hZa Annu Muchovou, manžela a zetě
Želeč9.00hNa vlastní úmysl kněze
Otaslavice10.30hZa farníky

Týden modliteb za mládež              Od 13. do 20. 11. 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež. Vyvrcholením bude nedělní Slavnost Ježíše Krista Krále, kdy budeme slavit 37. světový den mládeže.

Dnešní modlitba na faře není – je přeložena na příští Neděli 13.11. v 15h. Připojíme se k modlitbám za obrácení mládeže a její požehnání.

SBÍRKY:       9.10.      B – 1.200 Kč;               Ž –    600 Kč;               O – 1.200 Kč;    

                     16.10.      B – 1.800 Kč;               Ž –    800 Kč;               O –    900 Kč;

Na misie:     23.10.      B – 3.200 Kč;               Ž –    900 Kč;               O – 1.300 Kč;

                     30.10.      B – 1.700 Kč;               Ž – 1.700 Kč;               O – 1.500 Kč;

Dnes je sbírka na Charitu    a    Příští neděli bude velká (měsíční) sbírka na kostel.