Pořad bohoslužeb v týdnu 20. 11. 2022 – 27. 11. 2022

Neděle
20.11.2022
Slavnost
Ježíše Krista, Krále
 
34. neděle v mezidobí
Brodek7,30h.Za Františku Baslíkovou, manžela, dcery, zetě, vnuka a za živou rodinu
Želeč9,00h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Za + Františku a Jaroslava Vyslou-žilovy a za celou živou a + rodinu
Pondělí
21.11.2022
Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Úterý
22.11.2022
Středa
23.11.2022
Čtvrtek
24.11.2022
Otaslavice8,00h.Na úmysl celebranta
Pátek
25.11.2022
Brodek16,10h.Na úmysl celebranta
Sobota
26.11.2022
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Brodek18,00h.Církevní „Silvestr“
Neděle
27.11.2022
1. den církevního roku
 
1.    neděle adventní
 
Brodek7.30hZa farníky
Želeč9.00hZa Ludmilu a Bohumila Vinklerovy a za živou a + rodinu
Otaslavice10.30hZa + Jana Krátkého, manželku, syna Jana a za vnuka Petra