Pořad bohoslužeb v týdnu 27. 11. 2022 – 4. 12. 2022

Neděle
27.11.2022
1. den církevního roku
 
1.    neděle adventní
 
Brodek7,30h.Za farníky
Želeč9,00h.Za Ludmilu a Bohumila Vinklerovy a za živou a + rodinu
Otaslavice10,30h.Za + Jana Krátkého, manželku, syna Jana a za vnuka Petra
Dobrochov17,00h.Žehnání adventního věnce u kaple
Pondělí
28.11.2022
Úterý
29.11.2022
Středa
30.11.2022
Svátek sv. Ondřeje, apoštolaBrodek16,10h.Za dar víry, zdraví a Boží požehná-
ní pro celou rodinu Loníčkovu
Čtvrtek
1.12.2022
Otaslavice8,00h.Za obrácení hříšníků (úmysl kněze)
Pátek
2.12.2022
1.pátek v měsíciDobrochov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Sobota
3.12.2022
1.sobota v měsíciVincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
4.12.2022

 
Brodek7.30hZa + Petra Bartůška a za celou
živou a + rodinu
Želeč9.00hZa rodiče Klučkovy, za bratra Me-
toděje a synovce Miroslava
Otaslavice10.30hNa úmysl rodiny Kalábovy

Příští neděli je sbírka na mládež děkanátu Prostějov, ta další na kostel.