Pořad bohoslužeb v týdnu 4. 12. 2022 – 11. 12. 2022 

Neděle
4.12.2022
2. neděle adventníBrodek7,30h.Za + Petra Bartůška a za celou
živou a + rodinu
Želeč9,00h.Za rodiče Klučkovy, za bratra Me-
toděje a synovce Miroslava
Otaslavice10,30h.Na úmysl rodiny Kalábovy
Pondělí
5.12.022
Brodek16,10h.Za mír na celém světě
Úterý
6.12.2022
Sv. Mikuláš
Středa
7.12.2022
Brodek16,10h.
Za + Karla Sýkoru
Čtvrtek
8.12.2022
Slavnost Panny Marie,
počaté bez poskvrny hříchu dědičného
Otaslavice8,00h.Na úmysl celebranta
Brodekod
11,30h.
Hodina Boží milosti – 2 růžence v kostele (1 x doma soukromě)
Pátek
9.12.2022
Sobota
10.12.2022
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
11.12.2022

 3. neděle adventní
Brodek7.30hZa Marii Kořínkovou, manžela, rodiče z obou stran a za žovou a + r.
Želeč9.00hZa Ladislava Potácela, syna Vítězslava a za duše v očistci
Otaslavice10.30hZa farníky

Dnes 4.12. – sbírka na mládež  *  Kalendáře na rok 2023 v sakristii za 75 Kč. * Intence mší sv. na celý rok 2023 se zapisují po mších svatých.  

SBÍRKY za měsíc listopad:

Na charitu: 6.11.​B – 1.600 Kč;​​Ž – 1.200 Kč;​​O – 2.000 Kč;​

​​ 13.11.​B – 3.200 Kč;​​Ž –    565 Kč;​​O – 2.600 Kč;

 ​​ 20.11.​B – 2.076 Kč;​​Ž –    400 Kč;​​O – 1.100 Kč;

​​ 27.11.​B – 1.800 Kč;​​Ž –    500 Kč;​​O – 2.100 Kč.

V neděli 18.12. v 17 h. na faře v Brodku je setkání všech farních rad.