Pořad bohoslužeb v týdnu 8. 1. 2023 – 15. 1. 2023 

Neděle
8.1.2023
Svátek Křtu PáněBrodek7,30h.Za Josefa Fryse a rodiče z obou
stran a za živou a + rodinu
Želeč9,00 h.Za živou a + rodinu Vinklerovu a
za duše v očistci
Otaslavice10,30h.Za farníky
Pondělí
9.1.2023
Úterý
10.1.2023
Středa
11.1.2023
Brodek16,10h.Za živé a + členy rodiny
Čtvrtek
12.1.2023
Otaslavice8,00h.Na úmysl celebranta
Pátek
13.1.2023
Sobota
14.1.2023
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
15.1.2023
2. neděle v mezidobíBrodek7.30hZa Josefa Fryse a rodiče z obou
stran a za živou a + rodinu
Želeč9.00hZa živou  a + rodinu Vinklerovu a
za duše v očistci
Otaslavice10.30hZa farníky