Pořad bohoslužeb v týdnu 22. 1. 2023 – 29. 1. 2023 

Neděle
22.1.2023
 3. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za farníky
Želeč9,00 h.Za Zdeňka Bednáře
Otaslavice10,30h.Na úmysl rodiny Hasoňovy
Pondělí
23.1.2023
Úterý
24.1.2023
Sv. František Saleský
Středa
25.1.2023
Svátek Obrácení sv. PavlaBrodek16,10h.Na úmysl celebranta
Čtvrtek
26.1.2023
Otaslavice8,00h.Za Františku a Aloise Žákovy, syna
a oboje rodiče
Pátek
27.1.2023
Sobota
28.1.2023
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
29.1.2023
4. neděle v mezidobíBrodek7.30hZa + Františka Procházku, sestru,
manžela a rodiče
Želeč9.00hZa živou a + rodinu Potácelovu,
dceru Dohnalovu a duše v očistci
Otaslavice10.30hZa farníky

Tříkrálový ples 2023    Letos proběhl po dvouleté pauze Tříkrálový ples. Děkujeme všem, kteří ples podpořili svou účastí. Velké poděkování patří všem, kteří pomáhali ples připravit (přípravou sálu, pečením, výrobou jednohubek, zajištěním vína, tiskem a prode-jem vstupenek, přípravou zábavného programu). Velké poděkování všem, kteří přispěli finančně nebo přímo darem do tomboly. Také děkujeme prodávajícím na samotném plese (bufet, guláš, losy v tombole). Díky i za závěrečný úklid. Velké poděkování panu Romano-vi Veselému za ochotu a vstřícnost s dodáním zboží a uvaření skvělého guláše, který věno-val jako dar na otaslavský kostel. Děkujeme manželům Nedělníkovým za propůjčení sálu a pomoc při všech přípravách plesu. Děkujeme otci Pavlovi za podporu a propagaci plesu. Finančně byl ples mírně ziskový; ještě jednou díky všem. Příští rok jste zváni do Brodku.

Dnes je sbírka na kostel

Milí farníci,

jste srdečně zváni v neděli 29. ledna 2023 po mši svaté v Brodku na faru do farní kavárny. Farní kavárna slouží ke vzájemnému setkání po mši svaté u šálku dobré kávy nebo čaje. Vítání jsou všichni napříč všemi generacemi a věřím, že to bude příjemné setkání.                                                         Beata Hynková