Pořad bohoslužeb v týdnu 9. 4. 2023 – 16. 4. 2023

Neděle
9.4.2023
Neděle Vzkříšení
 
Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
 
Hod Boží Velikonoční
Brodek7,30h.Za Josefa Kořínka, manželku, rodi-če z obou stran a za živou a+rodinu
Želeč9,00 h.Za Marii a Rudolfa Mlčochovy, dva
syny, snachu a za oboje rodiče
Otaslavice10,30h.Za + Marii a Emila Fialovy, rodiče, sourozence, Vnuka Jana, zetě Jana a za duše v očistci
Pondělí
10.4.2023
Pondělí velikonočníVincencov9,00h.Na místní úmysl v pořadí
Dobrochov10,00h.Na místní úmysl v pořadí
Úterý
11.4.2023
Středa
12.4.2023
Čtvrtek
13.4.2023
Pátek
14.4.2023
18,00h.Setkání prvokomunikantů a rodičů
Sobota
15.4.2023
Neděle
16.4.2023
2. neděle Velikonoční
 
Svátek Božího Milosrdenství
 
Sv. Bernadetta Soubirous
Brodek7,30h.Za + Vojtěcha Webera, zetě Petra
Pospíšila a za živou a + rodinu
Želeč9,00h.
Otaslavice10,30h.Za farníky

Dnes je Velikonoční sbírka na podporu duchovních

Připojte se k novéně k božímu milosrdenství, včera (Pátek) začala