Pořad bohoslužeb v týdnu 23. 4. 2023 – 30. 4. 2023

Neděle
23.4.2023
 
3. neděle Velikonoční
  
Sv. Vojtěch
Brodek7,30h.Za + Jaromíru Loníčkovou, manžela
zetě a živou rodinu
Želeč9,00 h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Za Aloise Krátkého, syna a za duše v očistci (před. prvokomunikantů)
Pondělí
24.4.2023
Sv. JiříBrodek16,10h.Za Františka Procházku, rodiče a
sourozence
Úterý
25.4.2023
Svátek sv. Marka
Středa
26.4.2023
Brodek16,10h.Za Jaromíra Muchu, rodiče Mucho-
vy, Steinerovy a celou živou rodinu
Čtvrtek
27.4.2023
Otaslavice8,00h.Na úmysl celebranta
Pátek
28.4.2023
Sobota
29.4.2023
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
30.4.2023
4. neděle VelikonočníBrodek7,30h.Za farníky
Želeč9,00h.Za rodiče Horáčkovy, syny Jaromíra a Zdeňka a za duše v očistci
Otaslavice10,30h.Za manžely Andělu a Aloise Blaťákovy, dceru Zdeňku, syna Aloise a za celou živou rodinu