Pořad bohoslužeb v týdnu 21. 5. 2023 – 28. 5. 2023

Neděle
14.5.2023
7. neděle VelikonočníBrodek7,30h.Za Zdeňka a Miladu Charvátovy
a za dceru Miladu (křest při mši sv.)
Želeč9,00 h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Za živou a + rodinu Dostálovu a za
duše v očistci
Pondělí
15.5.2023
Brodek16,10h.Na úmysl celebranta
Úterý
16.5.2023
Středa
17.5.2023
D
Čtvrtek
18.5.2023
Pátek
19.5.2023
Sobota
20.5.2023
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
21.5.2023
Slavnost
Seslání Ducha Svatého
 
Boží hod svatodušní
Brodek7,30h.Za farníky
Želeč9,00h.Za Janu Večeřovou
Otaslavice10,30h.Na poděk. N.Trojici a P.Marii za 25
let kněžství a za dary svěřen. ovcím
11,15h.Adorace s prosbami za dary D.S.
Ondratice15,00h.Májová pobožnost u Panny Marie

SOBOTA – 27. 5. 2023 – Pouť do Křtin. Odjezd ve 13h. z Otaslavic přes Ondratice a Brodek. Cena bude stanovena později. V Brodku seznam na stolečku vzadu v kostele nebo na telefonu 739245995. V Otaslavicích u paní Pazderové a v Želči také po telefonu.

Dnes je sbírka na kostel.

Májová pobožnost se uskuteční v neděli 28. 5. od 15h. v Ondraticích u P. Marie. Po modlitbě se přesuneme na sál OÚ, kde nám sestra Lucie Pospíšilová OSF z Brodku něco poví o zasvěceném životě, své životní svědectví, případně zodpoví na dotazy.