Pořad bohoslužeb v týdnu 28. 5. 2023 – 4. 6. 2023

Neděle
28.5.2023
 Slavnost
Seslání Ducha Svatého
 
Boží hod svatodušní
Brodek7,30h.Za farníky
Želeč9,00 h.Za Janu Večeřovou
Otaslavice10,30h.Na poděk. N.Trojici a P.Marii za 25
let kněžství a za dary svěřen. ovcím
11,15h.Adorace s prosbami za dary D.S.
Ondratice15,00h.Májová pobožnost u Panny Marie
Pondělí
29.5.2023
Panny Marie,
Matky církve
Brodek16,10h.Za Rostislava Loníčka a Rodiče
Úterý
30.5.2023
Sv. Zdislava
Středa
31.5.2023
Svátek
Navštívení Panny Marie
D
Čtvrtek
1.6.2023
Ježíše Krista, Nejvyššího  a věčného Velekněze
Pátek
2.6.2023
Sobota
3.6.2023
Brodek10,00h.Pohřeb + Josefa Spisara
Otaslavice15,00h.Zpověď dětí a rodičů před 1. sv. př.
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
4.6.2023
Slavnost
Nejsvětější Trojice
Brodek7,30h.Za+Dobroslavu Frysovou, manžela,
syna, rodiče, sestry a živou rodinu
Želeč9,00h.Za Marii Bednářovou, rodiče a za
sestru Elišku s manželem
Otaslavice10,30h.Za farníky + 1. svaté přijímání