Pořad bohoslužeb v týdnu 4. 6. 2023 – 11. 6. 2023

Neděle
4.6.2023
 
Slavnost
Nejsvětější Trojice
Brodek7,30h.Za+Dobroslavu Frysovou, manžela,
syna, rodiče, sestry a živou rodinu
Želeč9,00 h.Za Marii Bednářovou, rodiče a za
sestru Elišku s manželem
Otaslavice10,30h.Za farníky + 1. svaté přijímání
Pondělí
5.6.2023
Otaslavice8,00h.Na úmysl rodiny Hasoňovy
Brodek16,10h.Na poděkování za život v manželství s prosbou o požehnání do dalších let
Úterý
6.6.2023
Středa
7.6.2023
D
Čtvrtek
8.6.2023
Slavnost Těla a Krve Páně
Pátek
9.6.2023
Sobota
10.6.2023
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
11.6.2023
 10. neděle v mezidobí
 
Průvody BT kolem kostela v Otaslavicích a v Brodku. V Želči adorace po mši sv.
Brodek7,30h.Za Stanislavu Frysovou, oboje rodiče a za živou a + rodinu Frysovu
Želeč9,00h.Za Věru Poláchovou, manžela rodiče, živ. a + rodinu a duše v očistci
Otaslavice10,30h.Za farníky

Dívky, které v Otaslavicích dnes přijaly 1. sv. přijímání, zveme za týden na oslavu Božího Těla, kterému mohou poprvé přinést darem košík květin, na posypku cesty,

a tak Je náležitě uctít. Je to vždy jejich čest a výsada.

Sbírky v Květnu:     7.5.      B – 2.000 Kč;               Ž – 1.200 Kč;                O –    800 Kč; Na pron. Křesťany: 14.5. B – 1.800 Kč;               Ž – 1.000 Kč;                O – 1.850 Kč;

                                21.5.       B – 3.800 Kč;               Ž –    700 Kč;                O – 3.500 Kč;

                                28.5.       B – 3.000 Kč;               Ž –    800 Kč;                O – 2.300 Kč.