Pořad bohoslužeb v týdnu 2. 7. 2023 – 9. 7. 2023

Neděle
2.7.2023
13. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za Jana Fryse, manželku, syna, ro-
diče a za živou rodinu
Želeč9,00 h.Za paní Marákovou
Otaslavice10,30h.Za farníky
Pondělí
3.7.2023
Svátek sv. Tomáše, apoštolaBrodek16,10h.Za Františka Procházku, rodiče,
sestru a švagra
Úterý
4.7.2023
D
Středa
5.7.2023
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, státní svátek
Čtvrtek
6.7.2023
Sv. Marie Goretti, státní svátek
Pátek
7.7.2023
Želeč14,00h.Pohřeb + Aloise Klučky
Sobota
8.7.2023
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
9.7.2023
14. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za farníky
Želeč9,00h.Na úmysl celebranta
Otaslavice10,30h.Za Cyrila Chuděje, jeho maminku a za živou a + rodinu

Sbírky v Červnu:    4.6.       B – 2.200 Kč;      Ž –    300 Kč;      O – 2.950 Kč;

                                 11.6.       B – 2.300 Kč;      Ž –    400 Kč;      O – 1.500 Kč;

                                18.6.       B – 2.600 Kč;      Ž –    900 Kč;      O – 2.700 Kč;

                                25.6.       B – 2.300 Kč;      Ž – 1.500 Kč;      O – 1.700 Kč.

Letos se bude opravovat střecha kaple v Dobrochově. Kdo by byl ochoten věnovat větší částku, rádi mu vystavíme potvrzení pro odpis z daňového základu za dar neziskové organizaci. Cena opravy se bude blížit milionu. Předem díky.