Pořad bohoslužeb v týdnu 13. 8. 2023 – 20. 8. 2023

Neděle
13.8.2023
 
19. neděle v mezidobí
Brodek7,30h.Za farníky
Želeč9,00 h.Na úmysl celebranta
Otaslavice10,00h.Za rodiče Krejčí a bratra, rodiče
Hýblovy a za duše v očistci
Dobrochov11,00h.Poutní a Hodová mše svatá:
Za občany Dobrochova
Pondělí
14.8.2023
Sv. Maxmilian M. Kolbe
Úterý
15.8.2023
Slavnost Nanebevzetí Panny MarieBrodek16,10h.Na úmysl celebranta
Středa
16.8.2023
D.
Čtvrtek
17.8.2023
Pátek
18.8.2023
Sobota
19.8.2023
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
20.8.2023
20. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Na poděkování Pánu Bohu za 70 let
života s prosbou o dar zdraví a och-ranu Panny Marie a za živou rodinu
Želeč9,00h.Za Jana Polácha, manželku, rodiče,
živou a + rodinu a za duše v očistci
Otaslavice10,30h.Za farníky

Příští neděli je velká sbírka na kostel