Pořad bohoslužeb v týdnu 20. 8. 2023 – 27. 8. 2023

Neděle
20.8.2023
20. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Na poděkování Pánu Bohu za 70 let
života s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie a za živou rodinu
Želeč9,00 h.Za Jana Polácha, manželku, rodiče,
živou a + rodinu a za duše v očistci
Otaslavice10,30h.Za farníky
Pondělí
21.8.2023
Úterý
22.8.2023
Panny Marie KrálovnyBrodek16,10h.Za všechny děti, studenty a učitele
Středa
23.8.2023
Čtvrtek
24.8.2023
Sv. Bartoloměje, apoštola
Pátek
25.8.2023
Sobota
26.8.2023
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
27.8.2023
Brodek7,30h.Za Jarmilu Kovaříkovu, manžela,
rodiče a za živou rodinu
Želeč9,00h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Za Annu Skokánkovou, manžela a za oboje rodiče

Dnes je velká sbírka na kostel