Pořad bohoslužeb v týdnu 27. 8. 2023 – 3. 9. 2023

Neděle
27.8.2023
21. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za Jarmilu Kovaříkovu, manžela,
rodiče a za živou rodinu
Želeč9,00 h.Poutní a Hodová mše svatá o sv.
Bartoloměji – Za farníky
Otaslavice10,30h.Za Annu Skokánkovou, manžela a za oboje rodiče
Pondělí
28.8.2023
Sv. Augustin
Úterý
29.8.2023
Umučení sv. Jana Křtitele
Středa
30.8.2023
Čtvrtek
31.8.2023
Otaslavice8,00h.Za Jaroslava Klobouka a rodiče
Pátek
1.9.2023
1. pátek v měsíciBrodek16,10h.Za + Ladislava Bombíka a za celou
živou rodinu
Sobota
2.9.2023
1. sobota v měsíciVincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
3.9.2023
22. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za Jarmilu Kovaříkovu, manžela,
rodiče a za živou rodinu
Želeč9,00h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Za Annu Skokánkovou, manžela a za oboje rodiče

Na 3. straně Slova je plán oprav farností Brodek a Otaslavice. Ve farnosti Želeč zbývá dokončit opravu varhan rsp. klaviatury