Pořad bohoslužeb v týdnu 10. 9. 2023 – 17. 9. 2023

Neděle
10.9.2023
 
23. neděle v mezidobí
 
Dnes na mších svatých děkujeme Bohu za úrodu
Brodek7,30h.Za živou rodinu Loníčkovu, Jakubí-
kovu a Ptáčkovu
Želeč9,00 h.Za farníky
Otaslavice10,30h.
Pondělí
11.9.2023
Brodek16,10h.Za Jaromíra Kovaříka a požehnání 
 pro celou rodinu
Úterý
12.9.2023
Jméno Panny Marie
Středa
13.9.2023
Sv. Jana ZlatoústéhoD
Čtvrtek
14.9.2023
Svátek Povýšení Sv. Kříže
Pátek
15.9.2023
Panna Maria Bolestná
Sobota
16.9.2023
Sv. LudmilyVincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
17.9.2023
24. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Poutní a Hodová mše svatá Za + 
Antonína Sedláře a rodiče z obou st.
Želeč9,00h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Na úmysl rodiny Hasoňovy

OTASLAVICE: Dnes je pod kůrem vystavena skica nového budoucího obětní-ho stolu. Podívejte se na ni. Můžete návrh písemně připomínkovat na list papíru k tomu určený v blízkosti návrhu mistra sochaře. Později už ta možnost nebude.

Dnes děkujeme Bohu za úrodu.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V BRODKU: začne v pátek 22. 9. 2023 v 7,00 h. ve školní družině. Pod kůrem je přihláška do náboženství. Dejte ji duchovnímu nebo do schránky na faře v Brodku, případně paní katechetce.