Pořad bohoslužeb v týdnu 8. 10. 2023 – 15. 10. 2023

Neděle
8.10.2023
27. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za + Františka a Marii Langerovy a
+ Vlastimila a Marii Vychodilovy
Želeč9,00 h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Za Andělu a Aloise Blaťákovy, dce-ru Zdeňku, syna Aloise a živ. rodinu
Pondělí
9.10.2023
Brodek16,10h.Za Annu Vaňkovou, manžela, rodi-
če a bratra
Úterý
10.10.2023
Středa
11.10.2023
Čtvrtek
12.10.2023
Otaslavice8,00h.Za + Jana Kolaříka, rodiče a za duše
v očistci
Pátek
13.10.2023
Sobota
14.10.2023
Dobrochov11,00h.Děkovná mše svatá za opravu stře-chy kaple a za dárce a sponzory
Vincencov17,00h.Na úmysl celebranta
Neděle
15.10.2023
28. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za farníky
Želeč9,00h.
Otaslavice10,30h.Za + Františka a Jaroslava Vyslou-žilovy a za celou živou a + rodinu

Sbírky v Září:     3.9.2023   B –   1.800 Kč;    Ž –    500 Kč;      O – 1.300 Kč;

                           10.9.2023   B –   1.800 Kč;    Ž – 1.200 Kč;      O – 1.200 Kč;

                           17.9.2023   B –   8.100 Kč;    Ž –    400 Kč;      O – 2.100 Kč;

                           24.9.2023   B –   1.500 Kč;    Ž – 1.100 Kč;      O – 2.100 Kč;

                           1.10.2023   B –   1.600 Kč;    Ž –    700 Kč;      O – 7.100 Kč.