Ohlášky a pořad bohoslužeb v týdnu od 30.1.2022

Pořad bohoslužeb

Sobota
29.1.2022
Želeč10.00Pohřeb
Brodek18.30Za farníky – mše s nedělní platností
Neděle
30.1.2022
4. neděle v mezidobíŽeleč10.30Na úmysl dárce paní H. Knapové
Otaslavice10.30Na úmysl rodiny Hradilovy
Sobota
5.2.2022
Brodek16.00Za Františka Procházku, rodiče a za sestru s manželem
Neděle
6.2.2022
5. neděle v mezidobíOtaslavice10.30Za rodiče Vlachovy, dva syny, vnuka a zetě
Želeč18.00Za Marii a Cyrila Potácelovy, syna, dceru a za duše v očistci

Věnujte prosím zvýšenou pozornost času bohoslužeb v době zástupu.

Modlitby za mír ve světě

Situace na Ukrajině a je velmi vážná a v celém světě je válečné napětí… Denně se modleme růženec a Korunku. O svátku, kdy bylo představeno dítě Ježíš Bohu Otci – Uvedení Páně do chrámu 2. 2. 2022 (Hromnice) – zvláště mysleme na ochranu Boží před válkou. Naším hlavním patronem je Pražské Jezulátko. Kdo chcete, můžete v ten den žehnat jeho soškou našemu národu, Evropě i celému světu na tento úmysl. I sv. otec minulý týden vyzval celý svět k modlitbě za Ukrajinu. Bože ochraň nás. Amen.