Ohlášky a pořad bohoslužeb v týdnu od 30.1.2022

Pořad bohoslužeb Sobota29.1.2022 Želeč 10.00 Pohřeb Brodek 18.30 Za farníky – mše s nedělní platností Neděle30.1.2022 4. neděle v mezidobí Želeč 10.30 Na úmysl dárce paní H. Knapové Otaslavice 10.30 Na úmysl rodiny Hradilovy Sobota5.2.2022 Brodek 16.00 Za Františka Procházku, rodiče a za sestru s manželem Neděle6.2.2022 5. neděle v mezidobí Otaslavice 10.30 Za rodiče … Read more

Texty k rozjímání v týdnu od 31.1.2022

„Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám.“ Motto týdne PONDĚLÍ 31. 01. památka sv. Jan Bosco, kněze a vychovatele2 Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Žl 3, 2-3.4-5.6-8b Komentář: Mk 5,1-20Uzdravením dává Ježíš úkol: jdi a vypravuj! Také mě Pán uzdravuje – a i mě posílá od sebe s podobným úkolem. ÚTERÝ 01. 02. sv. Jindřicha Morse, kněze a mučedníka2 Sam … Read more

Ohlášky a pořad bohoslužeb v týdnu od 29.8.2021

Pořad bohoslužeb Sobota28.8.2021 Vincencov 17.00 Na místní úmysl v pořadí Neděle29.8.2021 22. neděle v mezidobí Brodek 7.30 Za + Marii Kořínkovou, manžela, rodiče z obou stran, živ. a + rodinu Želeč 9.00 Za Hedvičku Mikušovou s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání Otaslavice 10.30 Za farníky Sobota4.9.2021 Vincencov 17.00 Na místní úmysl v pořadí … Read more

Fotogalerie do roku 2020

Rok 2020 Velký Tábor – video Velký Tábor – Mírov Rok 2019 Tříkrálové posezení Církevní Silvestr – děkanátu Prostějov a Konice Farní tábor Mírov Biřmování 18.Tříkrálový ples Rok 2018 Zdobení a Otvírání Betléma Ministranti v Aquparku Církevní silvestr- děkanátu Prostějov a Konice Tábor Pouť dětí do Jednova Ministranské setkání 17. Farní ples Rok 2017 Otevírání … Read more