Ohlášky a pořad bohoslužeb v týdnu od 29.8.2021

Pořad bohoslužeb

Sobota
28.8.2021
Vincencov17.00Na místní úmysl v pořadí
Neděle
29.8.2021
22. neděle v mezidobíBrodek7.30Za + Marii Kořínkovou, manžela, rodiče z obou stran, živ. a + rodinu
Želeč9.00Za Hedvičku Mikušovou s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
Otaslavice10.30Za farníky
Sobota
4.9.2021
Vincencov17.00Na místní úmysl v pořadí
Neděle
5.9.2021
neděle v mezidobíBrodek7.30
Želeč9.00Za farníky o dar zdraví a Boží Požehnání
Otaslavice10.30Na úmysl rodiny Včelkovy

Sbírky

Velká sbírka 22. 8. 2021 vynesla v Brodku 2.900 Kč, V Želči 2.800 Kč a v Otaslavicích 3.600 Kč. Pán Bůh Zaplať.

Farní odpoledne

V neděli 3.10.2021 v sále u Nedělníků se od 15 hodin koná farní odpoledne s krátkým divadelním kusem LŠU v Brně, přednáškou pana Móše o archeologických zajímavostech v našich obcích. Pouze pro 100 míst.

Místenky se budou prodávat za týden. V jejich ceně je kromě programu zahrnuto občerstvení (uzenina, pečivo, nápoj, káva, moučníky). Dospělí 100 Kč, mládež od 7-18 let 60 Kč, děti do 6 let 40 Kč. Obsluha zdarma.

Zapište se do předběžného orientačního seznamu pod kůrem. Zajistíte si tím svoji účast.