Pořad bohoslužeb v týdnu 1. 5. 2022 – 8. 5. 2022

Neděle
1.5.2022
3. neděle velikonoční 
Sv. Josefa, tesaře
Brodek7,30h.Za Arnošta Muchu, manželku, syna a zetě
Želeč9,00h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Na úmysl rodiny Včelkovy
Pondělí
2.5.2022
  
Svátek sv. apoštolů
Filipa a Jakuba
Otaslavice8,00h.Za rodinu Dostálovu a za rodiče z obou stran
Brodek13,00h.Pohřeb + Emílie Přikrylové
Úterý
3.5.2022
Středa
4.5.2022
 
Sv. Floriána
D
Čtvrtek
5.5.2022
Pátek
6.5.2022
Sobota
7.5.2022
 
Sv. Jana Sarkandra
Neděle
8.5.2022
4. neděle velikonoční
Panny Marie,
Prostřednice všech milostí
Stát. svátek, Den vítěžství
Brodek7.30hZa farníky
Želeč8.45hNa úmysl celebranta
Otaslavice10.00hZa + Miloslava Štercla, Jaroslava
Prucka a za rodiče a bratra
Vincencov11,00h.Hody a pouť k sv. Floriánovi
Na místní úmysl v pořadí

Dnešní neděli 1. 5. je sbírka na letní tábor pod vedením sdr. Sarkandr.

Příští neděli    8. 5. bude sbírka na Křesťanská média.

V úterý 31. 5. jedem na návštěvu do Rádia Proglas. Odjezd v 16 hod.

Od 17h. prohlídka studia, v 18h. mše svatá. Po mši svaté návrat.

Do seznamu zadejte, kolik vás pojede autem a zda je místo volné.

Na web-stránkách farnosti je nově k dispozici možnost odběru novinek –newsletter. Díky tomu dostanete ohlášky, Boží Slovo na týden, plakáty na akce atd. přímo na Váš email.

Kdo by měl zájem, může dostat e-mailem čtení na májové pobožnosti.