Pořad bohoslužeb v týdnu 26. 6. 2022 – 3. 7. 2022

Neděle
26.6.2022
 13. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za farníky
Želeč9,00h.Za naši dceru Martu Václavíkovou
Otaslavice10,30h.Na úmysl rodiny Hasoňovy
Pondělí
27.6.2022
Sv. Cyril Alexandrijský
Úterý
28.6.2022
Sv. Irenej
Středa
29.6.2022

Slavnost sv. Petra a Pavla
Pv. Polyšen.
Dobrochov

10
16,30h.

Na místní úmysl v pořadí
Čtvrtek
30.6.2022
Sv. prvomučedníci římštíOtaslavice8,00h.Za + Jana a Reginu Kolaříkovy a za rodiče z obou stran
Pátek 1.7.2022
Sobota
2.7.2022
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
3.7.2022
14. neděle v mezidobí
 
Sv. Tomáš
Brodek7.30hZa Marii Kořínkovou, manžela, ro-
diče z obou stran a za živ.a+rodinu a spásu všech živých příbuzných
Želeč9.00hZa +Petra Šíru, rodiče a za obrácení
Otaslavice10.30hZa farníky

– Ohlášky sňatku: Dne 2. 7. 2022 v Dubu n. M. budou církevně sezdáni slečna

  Kateřina Brátelová, Brodek Salajky 254 a pan Erik Drexler, Vranovice-Kelčice 68.

SBÍRKY:    22.5. Na pronásledov. křesťany:  B – 2.600 Kč; Ž –    800 Kč; O – 1.154 Kč;

                   29.5. Na rádio Proglas:                  B – 1.600 Kč; Ž – 1.100 Kč; O – 1.200 Kč;

                     5.6. Na církevní školy:                  B – 2.300 Kč; Ž –    800 Kč; O –    700 Kč;

                   12.6. Běžná sbírka:                        B – 1.300 Kč; Ž –    500 Kč; O – 1.100 Kč;

                   19.6. Velká sbírka na kostel:          B – 2.700 Kč; Ž –    600 Kč; O – 2.900 Kč.