Pořad bohoslužeb v týdnu 7. 8. 2022 – 14. 8. 2022 

Neděle
7.8.2022
19. neděle v mezidobíBrodek7,30h.
Za farníky
Želeč9,00h.Na úmysl celebranta
Otaslavice10,30h.Za poutníky do Křtin
Pondělí
8.8.2022
Brodek16,10hNa úmysl celebrant
Úterý
9.82022
Středa
10.8.2022
D.
Čtvrtek
11.8.2022
Pátek
12.8.2022
Sobota
13.8.2022
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
14.8.2022
20. neděle v mezidobíBrodek7.30hZa + členy rodiny Kovaříkovy a za celou živou rodinu
Želeč9.00hZa Alenu a Karla Šatníkovy
Otaslavice10.00hZa farníky
Dobrochov11.00hHodová mše sv. za živé a + občany

OHLÁŠKY SŇATKU: V sobotu 27.8.2022 v Brodku u Prostějova budou církevně sez-dáni slečna Eliška Loníčková, Lískovec 334 a pan Martin Jakubík, Odry – Tošovice 41.