Pořad bohoslužeb v týdnu 14. 8. 2022 – 21. 8. 2022

Neděle
14.8.2022
20. neděle v mezidobí
Sv. Maxmilián M. Kolbe
Brodek7,30h.Za + členy rodiny Kovaříkovy a za
celou živou rodinu
Želeč9,00h.Za Alenu a Karla Šatníkovy
Otaslavice10,30h.Za farníky
Dobrochov11,00h.Hodová mše svatá
Za živé a + občany Dobrochova
Pondělí
15.8.2022
Slavnost Nanebevzetí Panny MarieBrodek16,10hNa úmysl celebrant
Úterý
16.82022
Středa
17.8.2022
D.
Čtvrtek
18.8.2022
Pátek
19.8.2022
Sobota
20.8.2022
Neděle
21.8.2022
21. neděle v mezidobíBrodek7.30hZa Jarmilu Kovaříkovou, manžela a rodiče
Želeč9.00hHODY – Poutní mše svatá k svaté-
mu Bartoloměji – Za farníky
Otaslavice10.30hZa Roberta Krejčího, rodiče a za živou a + rodinu Krejčí a Hýblovu

ohlášky sňatku: V sobotu 27. 8. 2022 v Brodku u Prostějova budou církevně sez-dáni slečna Eliška Loníčková, Lískovec 344 a pan Martin Jakubík, Odry – Tošovice 41.

SBÍRKY:    26.6. B – 1.400 Kč;  Ž –   700 Kč; O – 1.500 Kč;    

                      3.7. B – 1.600 Kč; Ž –    700 Kč; O – 1.100 Kč;              PŘÍŠTÍ  NEDĚLI

                    10.7. B – 1.300 Kč; Ž –    500 Kč; O – 1.100 Kč;

                    17.7. B – 2.240 Kč; Ž – 1.600 Kč; O – 3.800 Kč;           JE VELKÁ SBÍRKA

                    24.7. B – 1.602 Kč; Ž –    600 Kč; O –    600 Kč;

                   31.7. B – 1.500 Kč; Ž –    500 Kč; O –    600 Kč;                NA  KOSTEL

                     7.8. B – 1.302 Kč; Ž –    500 Kč; O – 1.200 Kč.