Pořad bohoslužeb v týdnu 21. 8. 2022 – 28. 8. 2022

Neděle
21.8.2022
 21. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za Jarmilu Kovaříkovou, manžela a
rodiče
Želeč9,00h.HODY – Poutní mše svatá k svaté-
mu Bartoloměji – Za farníky
Otaslavice10,30h.Za Roberta Krejčího, rodiče a za živou a + rodinu Krejčí a Hýblovu
Pondělí
22.8.2022
Panny Marie Královny
Úterý
23.82022
Středa
24.8.2022
Sv. Bartoloměje, apoštolaD.
Čtvrtek
25.8.2022
Pátek
26.8.2022
Sobota
27.8.2022
Brodek11,00h.Svatba
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
28.8.2022
Brodek7.30hZa farníky
Želeč9.00hZa Jana Polácha, manželku, rodiče a
sourozence
Otaslavice10.30hZa Annu Skokánkovou, manžela a oboje rodiče

ohlášky sňatku: V sobotu 27. 8. 2022 v Brodku u Prostějova budou církevně sez-dáni slečna Eliška Loníčková, Lískovec 344 a pan Martin Jakubík, Odry – Tošovice 41.

Dnes je velká sbírka na kostel

Věnujte pozornost nabídce pouti autobusem do La Salette, Lurd, Nevers s CK Aleš Kučera 19.8.-27.8. a 16.9.-24.9.2022