Pořad bohoslužeb v týdnu 28. 8. 2022 – 4. 9. 2022

Neděle
28.8.2022
 22. neděle v mezidobí
 
Při všech dnešních mších svatých děkujeme Pánu Bohu za úrodu
Brodek7,30h.Za farníky
Želeč9,00h.Za Jana Polácha, manželku, rodiče a sourozence
Otaslavice10,30h.Za farníky
Dobrochov11,00h.Za Annu Skokánkovou, manžela a oboje rodiče
Pondělí
29.8.2022
Umučení sv. Jana KřtiteleBrodek16,10hNa úmysl celebrant
Úterý
30.8.2022
Středa
31.8.2022
D.
Čtvrtek
1.9.2022
Pátek
2.9.2022
Sobota
3.9.2022
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
4.9.2022
23. neděle v mezidobíBrodek7.30hZa + Antonína Sedláře a rodiče
z obou stran
Želeč9.00hZa Ludmilu Hanákovou, Viktorii a
Viléma Neumanovy, syna Petra a za celou živou rodinu
Otaslavice10.30hZa farníky

Otaslavice:

Výuka nepovinného předmětu    N á b o ž e n s t v í     bude probíhat vždy:

v pátek v době 13:30 – 14:15              Výuka začne v pátek 16. 9. 2022

Vyučuje Mgr. Lucie Kalábová, 737 852 852, email: lucie.kalabova@seznam.cz