Pořad bohoslužeb v týdnu 11. 9. 2022 – 18. 9. 2022

Neděle
11.9.2022
24. neděle v mezidobíBrodek
HODY
7,30h.Poutní a hodová mše svatá
Za Jana Fryse a rodiče s prosbou o požehnání pro celou rodinu
Po mši kr. ador.N.S. s požehnáním
Želeč9,00h.Na poděkování za dar života s pros-bou o Boží požehnání
Otaslavice10,30h.Za manžely Blaťákovy, dceru Zdeň-
ku a za syna Aloise
Pondělí
12.9.2022
Jména Panny MarieDobrochov17,00hNa místní úmysl v pořadí
Úterý
13.9.2022
Sv. Jan Zlatoústý
Středa
14.9.2022
Svátek Povýšení sv. KřížeBrodek16,10h.Za všechny mladé lidi, aby měli touhu více poznávat Boha a hledat
Jeho vůli
Čtvrtek
15.9.2022
Panny Marie BolestnéOtaslavice8,00h.Za farníky
Pátek
16.9.2022
Sv. Ludmila
Sobota
17.9.2022
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
18.9.2022
25. neděle v mezidobíBrodek7.30hZa + Jana Bombíka a za celou živou
a + rodinu
Želeč9.00hZa farníky
Otaslavice10.30hZa úmysl rodiny Hradilovy

Brodek:  Výuka nepovinného předmětu        N á b o ž e n s t v í       bude probíhat vždy: v pátek v nultou hodinu (v době 7:00 – 7:45) Výuka začne v pátek 7. 10. 2022

Vyučuje katechetka Mgr. Marie Selucká,   727 842 669, email: seluckam@seznam.cz