Pořad bohoslužeb v týdnu 16. 10. 2022 – 23. 10. 2022

Neděle
16.10.2022
29. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za farníky
Želeč9,00h.Za + Janu Večeřovou a za Marii,
Františka a Václava Večeřovy
Otaslavice10,30h.Za + Františka Včelku, oboje rodiče
a Boží požehnání pro celou živou r.
Pondělí
17.10.2022
Úterý
18.10.2022
Sv. Lukáš
Středa
19.10.2022
  
 
Ol.: 9:15
Brodek16,10h.Za Františka Zapletala, rodiče Zap-letalovy, Kořínkovy, Vystavělovy,
Hrdličkovy a za živou a + rodinu
Čtvrtek
20.10.2022
Otaslavice8,00h.Za Růženu Veselou, manžela a za
živou rodinu
Pátek
21.10.2022
Bl. Karel Rakouský
Sobota
22.10.2022
Sv. Jan Pavel II.Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
23.10.2022
 30. neděle v mezidobíBrodek7.30hZa Františka Procházku, rodiče a
sourozence
Želeč9.00hZa + Zdeňka Adama
Otaslavice10.30hZa farníky

Možnost besedovat na teologická témata:

Kdo má zájem, můžeme kdykoliv besedovat na témata, která vás zajímají, nebo byste chtěli něco objasnit? Svá témata a návrhy můžete dát do schránky na faře, nebo v sakristii.

Dobrochov:

Všichni jste srdečně zváni v sobotu 29. 10. 2022 v 11:00h. – na mši svatou do kaple Nanebevzetí Panny Marie k 90-tému výročí požehnání jejího základního kamene.