Pořad bohoslužeb v týdnu 23. 10. 2022 – 30. 10. 2022

Neděle
23.10.2022
30. neděle v mezidobí
MISIJNÍ NEDĚLE
Od této neděle je možno získat + duším odpuštění hříchů a trestů za ně modlitbou na hřbitově
Brodek7,30h.Za Františka Procházku, rodiče a
sourozence
Želeč9,00h.Za + Zdeňka Adama
Otaslavice10,30h.Za farníky
Pondělí
24.10.2022
Brodek16,10hZa všechny kněze, zvláště v krizích
Úterý
25.10.2022
Středa
26.10.2022
  
 

Čtvrtek
27.10.2022
Otaslavice8,00h.Za živou a + rodinu Hykelovu a
Pospíšilovu
Pátek
28.10.2022
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů; Státní sv.vzniku samost. českoslov. státuBrodek9,00h.Za Jaromíra Muchu, rodiče Mucho-vy a Steinerovy a živou a + rodinu
Brodek10,00h.Dušičková pobožnost na hřbitově
Želeč10,45h.Dušičková pobožnost na hřbitově
Sobota
29.10.2022
Mše svatá k výročí posv. základ. kamene kaple Nanebevzetí P. Marie vDobrochov17,00h.Za duše občanů Dobrochova a za + i živé dobrodince kaple
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
30.10.2022
 31. neděle v mezidobíBrodek7.30hZa Vlastimila Vychodila s ženou a za Františka Langera a manželku
Želeč9.00hZa farníky
Otaslavice10.30hZa Marcela Krátkého, živ. a + rod.
Otaslavice11,20h.Dušičková pobožnost na hřbitově

DNES JE SBÍRKA NA MISIE

Možnost besed na teologická témata:

Kdo má zájem, můžeme kdykoliv besedovat na témata, která vás zajímají, nebo byste chtěli něco objasnit. Svá témata a návrhy můžete dát do schránky na faře, nebo v sakristii.

Dobrochov:

Všichni jste srdečně zváni v sobotu 29. 10. 2022 v 11:00h. – na mši svatou do kaple Nanebevzetí Panny Marie k 90. výročí požehnání jejího základního kamene.