Pořad bohoslužeb v týdnu 11. 12. 2022 – 18. 12. 2022 

Neděle
11.12.2022
3. neděle adventníBrodek7,30h.Za Marii Kořínkovou, manžela, ro-
diče z obou stran a za žovou a + r.
Želeč9,00h.Za Ladislava Potácela, syna Vítěz-
slava a za duše v očistci
Otaslavice10,30h.Za farníky
Pondělí
12.12.022
Panny Marie QuadalupskéBrodek16,10h.Za úsp. operaci, uzdravení a spásu
těžce nemocné Simony Šabršulové
Úterý
13.12.2022
Sv. Lucie
Středa
14.12.2022
Sv. Jan od KřížeBrodek16,10h.Za úsp. operaci, uzdravení a spásu
těžce nemocné Simony Šabršulové
Čtvrtek
15.12.2022
Otaslavice8,00h.Za úsp. operaci, uzdravení a spásu
těžce nemocné Simony Šabršulové
Pátek

16.12.2022
Sobota
17.12.2022
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
18.12.2022

4. neděle adventní
 
Zpovídání přede všemi mšemi svatými a po nich
Brodek7.30hZa Emílii a Rudolfa Vrchovy a za
oboje rodiče
Želeč9.00hZa farníky
Otaslavice10.30hNa úmysl rodiny Včelkovy

Intence mší sv. na celý rok 2023 se zapisují po mších svatých. 

V neděli 18.12. v 17 h. na faře v Brodku je setkání všech členů pastor. rady.

Farní ples:

Milí farníci, po dvouleté pauze jste letos srdečně zváni na farní tříkrálový ples. bude se konat v sobotu 7. ledna v sále zahradnictví u Nedělníků v Otaslavicích. Počítejte tedy už s tímto termínem, pozvěte své přátele a přijďte si posedět, popovídat a zatančit. Každý dar do tomboly je vítaný, můžete přispět i finančně – dar to tomboly zakoupíme za vás. Další informace se dozvíte v příštích ohláškách.

Příští neděli je velká sbírka na kostel