Pořad bohoslužeb v týdnu 25. 12. 2022 – 1. 1. 2023 

Neděle
25.12.2022
1. svátek vánoční
Slavnost Narození Páně
Boží hod vánoční
Brodek7,30h.Za Josefa Pazderu, rodiče a souroz.
Želeč9,00h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Za Jana Krátkého, manželku, syna
Jana a vnuka Petra
Pondělí
26.12.022
2. svátek vánoční
Sv. Štěpán
Vincencov9,00h.Na místní úmysl v pořadí
Dobrochov10,00h.Na místní úmysl v pořadí
Úterý
27.12.2022
Sv.Jan, apoštol a evangel.
Středa
28.12.2022
Mláďátka betlémská,muč.Otaslavice16,00h.Vánoční Koncert – Rybova mše
Čtvrtek
29.12.2022
Pátek
30.12.2022
Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a JosefaOtaslavice8,00h.Za P.Lad.Sedláčka, P.Fr.Hochmana, Růženu Slunskou, její dceru Růžen-ku a za živou rodinu Kalábovu
Brodek16,10h.Na úmysl celebranta
Želeč18,00h.Vánoční koncert
Sobota
31.12.2022
Sv. Silvestra, papeže
Dnešní mše svaté jsou ze zítřejší slavnosti M. Boží
Želeč9,00h.Za Františku Kvapilovu, manžela, syna, dceru, zetě a sestry Loníčkovy
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
1.1.2023
Slavnost Matky Boží Panny MarieBrodek7.30hZa farníky
Želeč9.00hZa úmysl rodiny Svobodovy
Otaslavice10.30hNa úmysl rodiny Hasoňovy

Všem, kteří se podíleli na Vánočním převleku kostela a kaple, upřímné Pán Bůh zaplať.

Na farních stránkách se můžete potěšit pohledem na očištěnou sochu Nanebevzetí Panny Marie z Otaslavického kostela, která bude 10 let zdobit Arcidiecézní Moravské Muzeum v Olomouci.

Nezapoměňte si koupit místenky na farní ples, který se koná v sobotu 7. ledna 2023.