Pořad bohoslužeb v týdnu 29. 1. 2023 – 5. 2. 2023

Neděle
29.1.2023
4. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za + Františka Procházku, sestru,
manžela a rodiče
Želeč9,00 h.Za živou a + rodinu Potácelovu,
dceru Dohnalovu a duše v očistci
Otaslavice10,30h.Za farníky
Pondělí
30.1.2023
Brodek16,10h.Za Jarmilu Stránskou k nedožitým (zítra) 100 letem a za její rodiče
Úterý
31.1.2023
Středa
1.2.2023
Brodek16,10h.Za + manžele Josefa a Miladu Dos-
tálovy (Hromniční mše svatá)
Čtvrtek
2.2.2023
Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)Otaslavice8,00h.Na úmysl celebranta
Pátek
3.2.2023
 1.pátek v měsíciBrodek16,10h.Na úmysl celebranta (před mší sv.
růženec, pak adorace +agapa na f.)
Sobota
4.2.2023
 1.sobota v měsíciVincencov17,00h.Na úmysl celebranta
Neděle
5.2.2023
Brodek7.30hNa úmysl celebranta
Želeč9.00hZa Marii Bednářovou, manžela
Zdeňka a za živou a + rodinu
Otaslavice10.30hZa Vlastimila Pazderu, rodiče a za duše v očistci

Příprava na manželství:      Domluvte se zde:  E-mail: cprprostejov@ado.cz   T: 608 228 464.

Všechny snoubenecké páry mají v arcidiecézi olomoucké povinnost absolvovat předman-želské vzdělávání na centru pro rodinu. Bez potvrzení o absolvování kursu od centra pro rodinu nelze povolit církevní sňatek v kostele. Potvrzení si snoubenci vyzvednou zavčas na faře ve farnosti, kde chtějí být církevně sezdáni nejlépe rok předem. Center pro rodinu je více, v Prostějově, Olomouci, Brně,… Nejbližší kurs v Prostějově začne už v únoru a budou jen dva. Nezmeškejte tuto příležitost, aby vám nebyl zamítnut svatební obřad.