Pořad bohoslužeb v týdnu 12. 2. 2023 – 19. 2. 2023

Neděle
12.2.2023
6. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za Františku a Vojtěcha Malčíkovy
Želeč9,00 h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Za kmotřence Rostislava, jeho rodiče a za vnoučata
Pondělí
13.2.2023
Brodek16,10h.Na poděkování za zdárnou operaci
s prosbou o požehnání pro celou ro.
Úterý
14.2.2023
Středa
15.2.2023
Čtvrtek
16.2.2023
Otaslavice8,00h.Na úmysl celebranta
Pátek
17.2.2023
Sobota
18.2.2023
Vincencov17,00h.Na úmysl celebranta
Neděle
19.2.2023
7. neděle v mezidobíBrodek7.30hZa farníky
Želeč9.00hZa Jana a Věru Poláchovy, rodiče,
živou a + rodinu a za duše v očistci
Otaslavice10.30hNa poděk. za 80 let života s prosbou za dar víry a požeh. pro celou živ. r.

Dnes je velká sbírka na kostel. Příští neděli 19. 2. je sbírka na Haléř sv. Petra

Příprava na manželství:      Domluvte se zde:  E-mail: cprprostejov@ado.cz   T: 608 228 464.

Všechny snoubenecké páry mají v arcidiecézi olomoucké povinnost absolvovat předmanželské vzdělávání na centru pro rodinu. Bez potvrzení o absolvování kursu od centra pro rodinu nelze povolit církevní sňatek v kostele. Potvrzení si snoubenci vyzvednou zavčas na faře ve farnosti, kde chtějí být církevně sezdáni nejlépe rok předem. Center pro rodinu je více, v Prostějově, Olomouci, Brně,… Nejbližší kurs v Prostějově začne už v únoru a budou jen dva. Nezmeškejte tuto příležitost, aby vám nebyl zamítnut svatební obřad.