Pořad bohoslužeb v týdnu 19. 3. 2023 – 26. 3. 2023

Neděle
19.3.2023
4. neděle postní
 
Pomazání nemocných
Brodek7,30h.Za farníky
Želeč9,00 h.Za Bohumila Gartnera, jeho rodiče
a stařečky Freibergerovy
Otaslavice10,30h.Za Marii a Čeňka Koudelovy
Pondělí
20.3.2023
Slavnost sv. Josefa
Úterý
21.3.2023
Středa
22.3.2023
Dobrochov17,00h.Na místní úmysl v pořadí (pomazá-
ní nemocných)
Čtvrtek
23.3.2023
Otaslavice8,00h.Za Jana Víchu a rodiče
Pátek
24.3.2023
Sobota
25.3.2023
Slavnost Zvěstování PáněVincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
26.3.2023
5. neděle postníBrodek7,30h.Na poděkování za 75 let života a za
další Boží ochranu pro celou rodinu
Želeč9,00h.Za Annu Seifertovu, manžela a rodiče
Otaslavice10,30h.Za farníky

Velikonoční pořad bohoslužeb. (Oznamte mi, prosím, vážnou připomínku zavčas.)

Poslední příležitost ke zpovědi před svátky je v neděli 2. 4. 2023 před mší sv., jinak v Prostějově.

Pořad sv. bohoslužeb:     Brodek u Prostějova:      Otaslavice:                Želeč u Prostějova:

  6.4. Zelený čtvrtek                      16,10h. mše svatá                17,00h. mše svatá        18,00h. mše svatá

  7.4. Velký pátek                           15,00h. Kř.cesta, uct.Kříže 17,00h. KC, obřady     15,00h. KC, obřady

  8.4. Bílá sobota                             21,00h. VigilieVzkříšení  19h.Vigilie Vzkříšení 20h.Vigilie Vzkříš.

  9.4. Neděle vzkříšení                    7,30h. Vzkříšení               10,30h. Vzkříšení         9,00h. Vzkříšení

10.4. Pondělí velikonoční             10,00h. v Dobrochově        9,00h. ve Vincencově      (V Želči pouze

(V neděli i v pondělí Vám budou požehnány pokrmy, které si přinesete.)                       najde-li se kněz.)