Pořad bohoslužeb v týdnu 26. 3. 2023 – 2. 4. 2023

Neděle
26.3.2023
5. neděle postníBrodek7,30h.Na poděkování za 75 let života a za
další Boží ochranu pro celou rodinu
Želeč9,00 h.Za Annu Seifertovu, manžela a ro-
diče
Otaslavice10,30h.Za farníky
Pondělí
27.3.2023
Úterý
28.3.2023
Středa
29.3.2023
Brodek16,10h.Na úmysl celebranta
Čtvrtek
30.3.2023
Pátek
31.3.2023
Sobota
1.4.2023
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
2.4.2023
6. neděle postníBrodek7,30h.Za+Vlastimila a Marii Vychodilovy
a za + Františka a Marii Langerovy
Želeč9,00h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Za Ferdinanda Masaryka, manžely
Ševčíkovy, syna Vladimíra a za celou živou rodinu

Otaslavice:

Prosím, snažte se domluvit na součinnosti s chystáním bohoslužeb po dobu nemoci pana kostelníka Hasoně.

Sbírky v Březnu: 5.3. B – 1.800 Kč;               Ž –    500 Kč;               O – 1.100 Kč;     

                             12.3. B – 1.600 Kč;               Ž – 1.000 Kč;               O – 1.400 Kč;

                             19.3. B – 2.300 Kč;               Ž – 1.000 Kč;               O – 1.200 Kč;

                            26.3. B –             Kč;             Ž –             Kč;             O –             Kč.