Pořad bohoslužeb v týdnu 7. 5. 2023 – 14. 5. 2023

Neděle
7.5.2023
4. neděle Velikonoční  Brodek7,30h.Na poděk. za 80 let života s prosbou
o Boží ochranu a požeh. do dal. let
Želeč9,00 h.Za + Karla Šatníka
Otaslavice10,00h.Za farníky
Vincencov11,00h.Hody a pouť k sv. Floriánovi, mučedníkovi
Pondělí
8.5.2023
Panny Marie, Prostřednice všech milostí (st. svátek)Dobrochov10,00h.Na místní úmysl v pořadí
Úterý
9.5.2023
Středa
10.5.2023
Brodek16,10h.Za Josefa Fryse a za živou a + rodi.
Čtvrtek
11.5.2023
Otaslavice8,00h.Za + Františka Včelku, oboje rodiče
a za celou živou rodinu
Pátek
12.5.2023
Sobota
13.5.2023
Panny Marie Fatimské
Neděle
14.5.2023
 6. neděle VelikonočníBrodek7,30h.Za Arnošta Muchu, manželku a zetě
Želeč9,00h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Za + Miroslava Štercla, Jaroslava
Prucka, rodiče a bratra

Sbírky v Dubnu:    16.4.       B – 2.100 Kč;               Ž –    500 Kč;                O – 1.200 Kč;                             23.4.       B – 1.200 Kč;               Ž –    500 Kč;                O – 1.600 Kč;

   30.4.       B – 1.700 Kč;               Ž –    800 Kč;                O – 1.200 Kč;

Svatopostní pokladničky:    B – 1.748 Kč;               Ž –    640 Kč;               O – 2.110 Kč;

SOBOTA – 20.5.2023 – Pouť v Olomoucké katedrále v 15h. – Důležité !!!

SOBOTA – 27.5.2023 – Pouť do Křtin. Odjezd ve 13h. z Otaslavic přes Ondratice a Brodek. Cena bude stanovena později. V Brodku seznam na stolečku vzadu v kostele nebo na telefonu 739245995. V Otaslavicích u paní Pazderové a v Želči také po telefonu.