Pořad bohoslužeb v týdnu 14. 5. 2023 – 21. 5. 2023

Neděle
14.5.2023
6. neděle VelikonočníBrodek7,30h.
Želeč9,00 h.
Otaslavice10,30h.
Pondělí
15.5.2023
Brodek16,10h.Na místní úmysl v pořadí
Úterý
16.5.2023
Sv. Jana Nepomuckého
Středa
17.5.2023
Brodek16,10h.Na úmysl celebranta
Čtvrtek
18.5.2023
Slavnost
Nanebevstoupení Páně
Otaslavice8,00h.Za Marii Koudelkovou, dva manžely a rodinu Štefkovu
Pátek
19.5.2023
Sobota
20.5.2023
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
21.5.2023
7. neděle VelikonočníBrodek7,30h.Za Zdeňka a Miladu Charvátovy
a za dceru Miladu
Želeč9,00h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Za živou a + rodinu Dostálovu a za
duše v očistci

SOBOTA – 20.5.2023 – Pouť v Olomoucké katedrále v 15h. – Důležité !!!

SOBOTA – 27.5.2023 – Pouť do Křtin. Odjezd ve 13h. z Otaslavic přes Ondratice a Brodek. Cena bude stanovena později. V Brodku seznam na stolečku vzadu v kostele nebo na telefonu 739245995. V Otaslavicích u paní Pazderové a v Želči také po telefonu.

Dnes je sbírka na pronásledované křesťany. Příští neděli na kostel.